rivelare.dk
RIVE´LARE
Karl-Henrik Karlsson - Hasselø Strandvej 17 - 4800 Nykøbing F.

| << Home |

| Værdiforringelse |
| Renter |
| Erstatning af CD-skiver |
| Stormskade |
| Auto |
| Præmie-Familieforsikring |
| Alm. Brand “glemte”.. |
| Kredsen og Finanstilsynet |
| “Vi og advokaten” |
| Insekt- og svampeskader |
|
75% i værdiforringelse |
|
Topdanmarks eminente
  info om erstatning
|
|
Ulykkesforsikring / Vigtigt,
  når uheldet er sket
|
|
Breve til Alm. Brand |

 

img

hosting: Skrydstrup Networks

75 % i VÆRDIFORRINGELSE !

TØR DU FORSIKRE DINE BØRNS TØJ I ALM. BRAND ?


Når du har gennemlæst følgende korrespondance, om hvordan Alm. Brands uvidende taksator Erik Jacobsen starter med at afkorte Birgitte med 81,5 % af nyværdien af hendes børns brændte tøj, håber og tror vi, at du omgående opsiger din Familieforsikring i Alm. Brand af 1792 G/S !


Skrivelse til Alm. Brand d. 6. november 2001
Skrivelse fra Alm. Brand d. 13 november 2001
Skrivelse til Alm. Brand d. 19. november 2001
Skrivelse fra Alm. Brand d. 22. november 2002
Skrivelse til Alm. Brand d. 26. november 2001
Skrivelse fra Forsikringsoplysningen d. 20. november 2001
Skrivelse fra Ankenævnet d. 20. november 2001
Skrivelse fra Alm. Brand d. 28. november 2001
Skrivelse til Ankenævnet d. 3. december 2001
Skrivelse fra Ankenævnet d. 5. december 2001
ANKENÆVNSKENDELSE af 14. oktober 2002