rivelare.dk
RIVE´LARE
Karl-Henrik Karlsson - Hasselø Strandvej 17 - 4800 Nykøbing F.

| << Home |

| Værdiforringelse |
| Renter |
| Erstatning af CD-skiver |
| Stormskade |
| Auto |
| Præmie-Familieforsikring |
| Alm. Brand “glemte”.. |
| Kredsen og Finanstilsynet |
| “Vi og advokaten” |
| Insekt- og svampeskader |
|
75% i værdiforringelse |
|
Topdanmarks eminente
  info om erstatning
|
|
Ulykkesforsikring / Vigtigt,
  når uheldet er sket
|
|
Breve til Alm. Brand |
 

img

hosting: Skrydstrup Networks

INSEKT- OG SVAMPESKADER


I insekt- og svampeskader er det en god ide , at benytte D T I.


Alm. Brands taksator Per Dalbom afviste , at yde erstatning , med henvisning til, at der var tale om rådskade ( køkkengulv ) .


SD rettede henvendelse til DTI , der konstaterede , at der var tale om svamp.


Derefter udbetalte Alm. Brand 13.500.00 Kr. til dækning af skaden.


Ring til DTI på telefon 72 20 20 00 og få oplyst prisen på en test.


Har du haft problemer med Alm. Brand vedrørende I/S skader så kontakt os.