rivelare.dk
RIVE´LARE
Karl-Henrik Karlsson - Hasselø Strandvej 17 - 4800 Nykøbing F.

| << Home |

| Værdiforringelse |
| Renter |
| Erstatning af CD-skiver |
| Stormskade |
| Auto |
| Præmie-Familieforsikring |
| Alm. Brand “glemte”.. |
| Kredsen og Finanstilsynet |
| “Vi og advokaten” |
| Insekt- og svampeskader |
|
75% i værdiforringelse |
|
Topdanmarks eminente
  info om erstatning
|
|
Ulykkesforsikring / Vigtigt,
  når uheldet er sket
|
|
Breve til Alm. Brand |
 

img

hosting: Skrydstrup Networks

ALM. BRAND “GLEMTE”..

Karl S. skrev til tidligere direktør Bent Knie Andersen for at gøre opmærksom på, at sagsbehandler Bjarne Pavbro havde “glemt” at afregne renter i henhold til Forsikringsaftalelovens §24.
Afregningen kom prompte til Karl S. fra hr. vicedirektør Finn Fabricius.


H. skrev til tidligere direktør Bent Knie Andersen og gjorde opmærksom på, at Alm. Brand´s kontor i Næstved havde “glemt” at afregne renter.
Hr. vicedirektør Jan Hornsberg sendte straks en check på 7.500,- kr. til H.


J D skrev til tidligere dir. Bent Knie Andersen og gjorde opmærksom på, at Alm. Brand af 1792 G/S’s Taksator i Næstved Kai Nielsen, havde glemt at afregne renter. Renterne er nu tilsendt J D fra hr. Andersen.

HAR ALM. BRAND OGSÅ “GLEMT” AT AFREGNE DIG ?

Skriv til os såfremt det viser sig, at også du er gået i glemmebogen !
Så kan vi sammen lave en graf over Alm. Brand´s “GLEMSOMHED”


OPFORDRING

Kære Søren Boe Mortensen,

Riv et par dage ud af kalenderen sammen med din Autoskadechef og nogle gode medarbejdere.

Gennemgå alle sager 5 år tilbage for at checke, om der skulle være nogle kunder imellem, der i henhold til Alm. Brand´s autoforsikringsbetingelser ikke har fået tilsendt værdiforringelseserstatning samt rentegodtgørelser.

Én af dine kunder var heldig, da han d. 15. maj 2001 så “RAPPORTEN”:
På 15 minutter tjente han over 10.000 kr. - penge, som Alm. Brand´s skadesafdeling havde “glemt” at afregne i henhold til Alm. Brand´s egne forsikringsbetingelser.!!


ALM. BRAND’S MOTORKØRETØJSFORSIKRING - Nr. 10.1

7.1.3
For personbiler til privat personkørsel - bortset fra leasingbiler, har forsikringstageren ret til erstatning for værdiforringelse efter følgende regler:

- 15% af reparationsomkostningerne, når skaden indtræffer inden for 1 år
  efter første registrering,
- 10% af reparationsomkostningerne, når skaden indtræffer inden for andet
  og tredie år efter første registrering.

For skade indtruffet efter tredie år fra første registrering betales ikke erstatning for værdiforringelse.

Erstatningspligten er betinget af, at

- reparationsomkostningerne er mindst kr. 10.000 og samtidig overstiger
  20% af køretøjets nyværdi på skadedagen,
- køretøjet ikke sælges i forbindelse med reparationen.