rivelare.dk
RIVE´LARE
Karl-Henrik Karlsson - Hasselø Strandvej 17 - 4800 Nykøbing F.

| << Home |

| Værdiforringelse |
| Renter |
| Erstatning af CD-skiver |
| Stormskade |
| Auto |
| Præmie-Familieforsikring |
| Alm. Brand “glemte”.. |
| Kredsen og Finanstilsynet |
| “Vi og advokaten” |
| Insekt- og svampeskader |
|
75% i værdiforringelse |
|
Topdanmarks eminente
  info om erstatning
|
|
Ulykkesforsikring / Vigtigt,
  når uheldet er sket
|
|
Breve til Alm. Brand |
 

img

hosting: Skrydstrup Networks

ULYKKESFORSIKRING / VIGTIGT, NÅR UHELDET ER SKET

    Nedenstående brev blev sendt til 26 forsikringsselskaber
    - Alm. Brand gad ikke svare..


    Tør du købe dine forsikringer i et sådant Forsikringsselskab??


    OBS. Topdanmark har ændret forsikringsbetingelser vedr. gebyr til Arbejdsskadestyrelsen.


    Se øvrige forsikringsselskabers besvarelse:

Svar fra Marker Madsen g/s
Svar fra Fair Forsikring
Svar fra Tryg Baltica
Svar fra “Thisted Amt” g/s
Svar fra Møns Brand Forsikring g/s
Svar fra Zürich Forsikring

Svar fra HF Forsikring
Svar fra Provinzial Danmark
Svar fra Nykredit Østifterne Forsikring
Svar fra Codan
Svar fra Topdanmark
Svar fra Gf Forsikring A/S