rivelare.dk
RIVE´LARE
Karl-Henrik Karlsson - Hasselø Strandvej 17 - 4800 Nykøbing F.

| << Home |

| Værdiforringelse |
| Renter |
| Erstatning af CD-skiver |
| Stormskade |
| Auto |
| Præmie-Familieforsikring |
| Alm. Brand “glemte”.. |
| Kredsen og Finanstilsynet |
| “Vi og advokaten” |
| Insekt- og svampeskader |
|
75% i værdiforringelse |
|
Topdanmarks eminente
  info om erstatning
|
|
Ulykkesforsikring / Vigtigt,
  når uheldet er sket
|
|
Breve til Alm. Brand |
  landbrugskunde |

img

hosting: Skrydstrup Networks

VÆRDIFORRINGELSE AF AUTO 

Har du inden for de sidste 5 år haft  en skade, hvor din modpart har været forsikret i Alm. Brand, og denne har haft 100% eller 50 % af skylden,
skriv da nedenstående brev til Alm. Brand.:.

Alm. Brand
att: Hr. direktør Søren Boe Mortensen
Lyngby Hovedgade 4
2800 Lyngby

                                                                       DATO               

Skadedato.:                                                                          Registreringsnr.

Under henvisning til uheldet den     ?     , hvor Deres forsikringstager      ?      havde det
fulde / 50% ansvar for den skete skade, ser jeg frem til at modtage kr.     ?        i værdiforringelseserstatning i henhold til responsum nr. 3177 af 30.  juni 1997, nemlig 20%
af reperationsbeløbet på kr.    ?.

 

M V H 

 

Eksempel:

Skadesopgørelse ifølge taksatorrapport                                     120.000,00 kr.

Værdiforringelse 20% à 120.000,00 Kr.                                          24.000,00 kr.

Ved ligedeling 50% à 24.000,00 Kr                                                  12.000,00 kr.
______________________________________________________________________

Der er store penge at hente ved at rekvirere
V.L.D. af 19 jan. 1994, sag: 8 afd.a .s.  nr. B 1405/1993.

Skriv til hr. Andersen og bed om en kopi. 

Får du problemer, hjælper vi gerne..