rivelare.dk
RIVE´LARE
Karl-Henrik Karlsson - Hasselø Strandvej 17 - 4800 Nykøbing F.

| << Home |

| Værdiforringelse |
| Renter |
| Erstatning af CD-skiver |
| Stormskade |
| Auto |
| Præmie-Familieforsikring |
| Alm. Brand “glemte”.. |
| Kredsen og Finanstilsynet |
| “Vi og advokaten” |
| Insekt- og svampeskader |
|
75% i værdiforringelse |
|
Topdanmarks eminente
  info om erstatning
|
|
Ulykkesforsikring / Vigtigt,
  når uheldet er sket
|
|
Breve til Alm. Brand |
 

img

hosting: Skrydstrup Networks

“VI OG ADVOKATEN”

I sager, der ikke umiddelbart løses ved at korrespondere med forsikrings-
selskaberne, kan det blive nødvendigt at sende sagen til advokat.


Vi har et fast samarbejde med advokater, som behandler sager fra hele landet. Advokaterne vil altid gennemlæse og vurdere din sag, inden de foretager sig noget overfor forsikringsselskaber, forsikringsankenævnet eller retten. Ofte indledes der med en skrivelse til det relevante forsikringsselskab, hvor synspunkter, der støtter din sag, vil blive fremført.


Hvis din sag ikke herefter bliver løst, kan det blive nødvendigt at indbringe den for forsikringsankenævnet ( hvis sagen er imod dit eget forsikringsselskab ). Dette koster et gebyr til nævnet på ca. kr. 100,-. Hertil kommer eventuelt advokatsalær, da salær til egen advokat ikke bliver dækket noget steds, når tvisten behandles i et nævn.
Kun gebyret til nævnet kan du få tilbage og kun, hvis du får medhold i din sag.


I andre tilfælde, hvor forsikringsankenævnet fx ikke er kompetent, skal der måske anlægges en retssag. Såfremt der er tale om en sag, der ikke handler om dit erhverv, kan der søges fri proces, hvis du opfylder bl.a. de økonomiske betingelser herfor.


Advokaten søger den fri proces for dig - efter at have vejledt dig om mulighederne.